Με τους εξειδικευμένους μηχανικούς που διαθέτουμε, αλλά και το εκτενές δίκτυο των συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να εκπονούμε όλο το εύρος των μελετών που αφορούν εργασίες Αρχιτέκτονα και Μηχανικού

Μεταξύ άλλων υλοποιούμε:

• Στατικές Μελέτες
• Αρχιτεκτονικές Μελέτες
• Βιοκλιματικές Μελέτες
• Μελέτες Εσωτερικών Χώρων
• Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
• Οικονομοτεχνικές Μελέτες για Ένταξη σε Αναπτυξιακά Προγράμματα (Ειδίκευση σε Βιομηχανικές Μονάδες Παραγωγής)