Πέρα από τις καθαρά μελετητικές υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες μηχανικού:

• Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου
• Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
• Έκδοση ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
• Ένταξη σε Προγράμματα “Εξοικονομώ”
• Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος
• Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
• Αλλαγή Χρήσης Χώρων